Naamloos-5

Huisregels

 • Het zijn een sport- en muziekevenementen: het is op diverse aangegeven plaatsen (o.a. in de tenten) niet toegestaan om te roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: (alcoholhoudende) dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag- en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 • Het dragen van kleding met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen op het evenemententerrein is niet toegestaan.
  De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (b.v. motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.
 • Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan etenswaren en plastic drinkgerei mee te nemen vanaf het evenemententerrein.
 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving voor gebruik en handel in drugs van toepassing.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 • Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook, of in kennelijke staat van dronkenschap zijn, worden door de beveiliging van het evenemententerrein verwijderd dan wel wordt geen toegang tot het evenemententerrein verleend. Daarbij kan ook de Politie ingeschakeld worden.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement inclusief de diverse activiteiten van de Winter Marathon is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel bij bezoeker en/of zijn of haar bezittingen. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 • Tijdens het evenement worden (foto- en film)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken.
 • Bij het gebruik van een van de diensten van de EHBO-post:
  a. Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.
  b. Mag je géén gebruik maken van een mobiele telefoon.
  c. Mag je niet roken.
 • Bij constatering van overtreding van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiligingspersonen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.

Contact

Kantoor, post en magazijn

Maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur

Zaterdag en zondag van 08:00 tot 22:00 uur.

Contactgegevens

KvK en BTW

© Copyright 2023 | Christiaan Valk

VALK-EVENTS.COM

Valk-Events

OliebollenRun

Coming soon