Categorieën
Zomer Marathon Leeuwarden

Geen Zomer Marathon Leeuwarden in 2024

Helaas hebben wij wegens organisatorische redenen moeten besluiten de Zomer Marathon Leeuwarden van zaterdag 13 juli 2024 niet door te laten gaan. Alle ingeschreven deelnemers krijgen het inschrijfgeld zo spoedig mogelijk teruggestort.

Inschrijving 3e Winter Marathon Leeuwarden van zaterdag 21 december 2024 start op 1 februari 2024 om 12:00 uur via https://valk-events.com/wml-inschrijven/

Categorieën
Pepernotenrun

Inschrijving 7e Pepernotenrun start 1 februari

De inschrijving van de 7e Pepernotenrun start op 1 februari 2024 om 12:00 uur via Inschrijven

Categorieën
Winter Marathon Leeuwarden

Inschrijving 3e Winter Marathon start 1 februari

De inschrijving van de 3e Winter Marathon Leeuwarden start op 1 februari 2024 om 12:00 uur via Inschrijven

Categorieën
Foto's

Foto’s | Pepernotenrun 2023 (deel 2)

Categorieën
Foto's

Foto’s | Pepernotenrun 2023 (deel 1)

Categorieën
Foto's

Foto’s | Pepernotenrun 2022 (deel 2)

Categorieën
Pepernotenrun

Uitslagen 2023

MAN, 1 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Job Westra Leeuwarden 3:52
2 Binne Nieuwenhuizen Leeuwarden 4:01
3 Dean De Jong Goutum 4:07
4 Fedde Wapstra Zwolle 4:37
5 Jip De Jonge Jirnsum 4:51
6 Sietze Durk Postma Driezum 4:53
7 Roan de Jong Irnsum 4:53
8 Jesse Dijkstra Scharnegoutum 4:53
9 Nikai Herder Stiens 4:59
10 Teun van Burg Hurdegaryp 5:05
11 Niels Dijkstra Scharnegoutum 5:17
12 Hero De Jonge Jirnsum 5:17
13 Janko van der Kooi Hurdegarijp 5:25
14 Justus Van der Molen Hurdegaryp 5:25
15 Fedde Terra Jirnsum 5:30
16 Rymmer Kooistra Garyp 5:30
17 Martijn Mulder Zierikzee 5:59
18 Jesse Van der Zwaag Burgum 6:29
19 Maarten van Burg Hurdegaryp 6:33
20 Chris Van der Zwaag Burgum 11:41
21 Luuk Dijkstra Dwingeloo 11:41
22 Pim Stolwijk Aalsmeer 12:18
23 Sam Stolwijk Aalsmeer 12:18
VROUW, 1 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Anne Geertje Blanke Garijp 4:47
2 Jante Nieuwenhuizen Leeuwarden 4:59
3 Ylse Kooistra Garyp 4:59
4 Wieke van Burg Hurdegaryp 5:43
5 Lissa Terra Jirnsum 6:27
6 Benthe Terra Jirnsum 8:08
7 Kee de Jonge Jirnsum 8:09
8 Lisa Van der Zwaag Burgum 8:35
MSEN, 5 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Abel Abraham Menaam 17:11
2 Bart Kamminga Earnewâld 17:45
3 Hilbert de Haan Ousternijega 18:11
4 Cornelis Zijlstra Franeker 19:01
5 Jari de Jong Irnsum 19:58
6 Thomas Korte Leeuwarden 20:12
7 Oege Vaartjes Garyp 20:50
8 Jelmer Ferwerda Franeker 20:54
9 Marne van der Kooi Burgum 21:00
10 Wytse Jorritsma Nijkerk 21:05
11 Jelmer Bouma Franeker 21:24
12 Pieter Zijlstra Franeker 22:37
13 che hendriks Franeker 22:57
14 Maino Van Uitert Deinum 23:33
15 Sietze Vietor Franeker 24:00
16 nick huitema Sneek 27:18
17 Jildert Akkerman Groningen 28:21
18 Sander Mulder Zierikzee 28:39
19 Hylke de Groot Oentsjerk 28:45
20 Rick Stolwijk Aalsmeer 31:18
21 Bart Dijkstra Dwingeloo 31:18
22 Jelmer Kampen St.-Annaparochie 31:20
23 Tibbe Uildriks Burgum 31:59
24 klaasie sinnema Leeuwarden 32:01
25 Mark Tichelaar Midlum 32:48
26 Dennis Linksma Sneek 32:54
M40, 5 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Mark Peereboom Leeuwarden 17:15
2 Hung Pham Leeuwarden 19:41
3 Jelte Hijlkema Achlum 20:09
4 Michael Egbert Rutten 20:56
5 Pieter Visser Dokkum 21:04
6 Wouter Groote Schaarsberg Zutphen 22:18
7 Sybren Zantinge Harlingen 24:14
8 Frédéric Mulder Zierikzee 24:45
9 Wulfila Wallenburg Peins 24:57
10 Peter Kampen St.-Annaparochie 28:45
11 Tjebbo Lengers Franeker 28:45
12 Nico Ypma Franeker 34:10
M50, 5 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Paul Akkerman Opeinde 23:00
2 Klaas Jan Van der Kooi Burgum 24:09
3 Theo Dijkstra Amsterdam 27:50
4 Romano Adely Tzum 28:45
5 Erwin van den Bosch Nes 35:05
M60, 5 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Klaas van Heeringen Hurdegaryp 18:41
2 Teun Burgers Egmond aan den Hoef 21:56
3 Aise Bouma Kimswerd 23:48
4 cor van sluis Franeker 25:16
5 Keimpe Jager Dronryp 28:45
6 Djurre Joh. van der Schaaf Oentsjerk 30:06
7 Rinze Nieuwhof Franeker 34:35
VSEN, 5 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Brecht Plantinga Garyp 20:10
2 Robin Nijholt Ossenzijl 20:52
3 Jessa Pater Leeuwarden 22:16
4 Nora Post Harlingen 26:06
5 Mare Koens Groningen 26:10
6 Fenna Jorritsma Nijkerk 26:51
7 Liseth Breidenbach IJsselmuiden 27:44
8 Floor Oosterhaven Sneek 27:45
9 Anne Van den berg Dwingeloo 27:57
10 Myrthe van den Berg Aalsmeer 27:57
11 Julia Dijkstra Amsterdam 28:32
12 Francien Plat Groningen 28:44
13 Lisa Slootjes Leeuwarden 29:16
14 Elise van Zalinge Dronryp 29:54
15 Willemijn van de Meent Amersfoort 30:15
16 Jantien Jensma Dronryp 30:28
17 Saskia De vries Scharnegoutum 30:48
18 Demi Hulleman Groningen 31:00
19 Inge Koopmans Franeker 31:27
20 Femke de Groot Oentsjerk 31:30
21 Veere Van Uitert Deinum 31:42
22 Maes van den Bosch Leeuwarden 32:24
23 Lydia Dirks Midlum 32:40
24 ilya Postma Franeker 33:25
25 Zoë lois Jansen Harlingen 34:13
26 Marianne Bosch Franeker 34:18
27 Eline Hageman Gytsjerk 39:24
V35, 5 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Mirjam de Jong Irnsum 22:39
2 Gooitske Kooistra Garyp 23:12
3 Anne Marij van Burg Hurdegaryp 25:07
4 Titia Boltjes Tzummarum 26:27
5 Lisette Jorritsma Nijkerk 26:51
6 Hinke Atema Húns 28:45
7 A. Strikwerda Dongjum 28:45
8 Lysbert Faber St.-Annaparochie 29:13
9 Anita Beekhuizen Leeuwarden 29:18
10 Alie Amber Bergsma Sexbierum 29:23
11 Sandra Bagniuk Harlingen 31:44
12 Marijke Van Dongen Burgum 32:26
13 Alyn Nugteren Jirnsum 32:40
14 Jantien de Jong Franeker 33:25
15 Tineke Van der veen Harlingen 34:13
16 Tiny van der Weerd Schalsum 35:06
V45, 5 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Rixt Minkes Beetsterzwaag 25:56
2 Dorina Weijer Franeker 25:57
3 Jolanda van de Graaf Drachten 26:01
4 Froukje Weidenaar Dokkum 28:09
5 Naraysca Cecilia Drachten 28:38
6 Hester Mulder Leeuwarden 30:19
7 Anja Visser Leeuwarden 30:19
8 Henny van der Lei Opeinde 30:20
9 Nienke Van Uitert Deinum 31:42
10 Karin Jager Hardegarijp 32:26
11 Hinke Pietersma Franeker 32:40
12 Maaycke Kraster Winschoten 33:12
13 Ciska Reitsma Leeuwarden 33:45
14 Karin Hazelhoff Joure 34:48
15 Gea van der Schaaf Burgum 35:17
16 Dyrna Boersma Heerenveen 35:57
17 Matgosia Bagniuk Franeker 39:10
18 Hester van der Schaaf Sneek 39:24
19 Marijke Veenema-Rodeveen Sneek 54:56
V55, 5 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Liesbeth De Ruiter Franeker 27:54
2 Sita Vd Wal Franeker 29:47
3 Richt Abma Sneek 29:47
MSEN, 10 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Sven Alkema Leeuwarden 34:05
2 Marlon Jansen Leeuwarden 35:56
3 Wisse Raaijmakers Eindhoven 39:16
4 Robert Visser Harlingen 39:36
5 Chris Bil Gytsjerk 41:55
6 Boris Lemereis Mantgum 43:40
7 Mark Cornel Franeker 44:42
8 Wybren Rozema Jirnsum 47:30
9 Eelke Algra Franeker 47:50
10 Gradus Plantenga Sneek 48:10
11 Wisse de Vries Oranjewoud 48:26
12 Adrian Gonzalez Leeuwarden 48:43
13 Dennis Zijlstra Franeker 48:51
14 Rik de Ruiter Amersfoort 49:34
15 Marcel Elzinga Harlingen 49:56
16 Frans De Beer IJlst 50:12
17 Hans Feimann Zuidhorn 50:49
18 Jan Krol-Wenselaar Groningen 51:41
19 Fabian Gunnink Franeker 51:48
20 MARTIJN RAUWERDA Readtsjerk 55:48
21 Darwin Van den Burg Sneek 57:28
22 Sven van der Veen Leeuwarden 58:00
23 Huub Mariman Franeker 1:00:42
24 Wesley Vink Rotterdam 1:03:04
25 Jos Terpstra Franeker 1:07:20
26 Niek Drost Franeker 1:12:17
27 Wietse Ferwerda Sneek 1:28:25
M40, 10 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Hartger Stellinga Workum 41:35
2 Matthijs de Niet Zuidhorn 41:37
3 Rik Troostheide Leeuwarden 44:23
4 Dominicus Fennema Leeuwarden 44:24
5 Theo Terra Jirnsum 45:16
6 Louis Herrema Amsterdam 45:30
7 Haije Nicolai Donkerbroek 48:26
8 Rogier Nugteren Jirnsum 48:39
9 Rutger de Vries Oranjewoud 48:49
10 Johan De jong Jirnsum 50:40
11 TH de Jong Franeker 50:54
12 Erwin Koster Franeker 53:51
13 Sie Dijkstra Franeker 54:48
14 Jouke van der Zee Sexbierum 55:08
15 Dirk Jacob Lemstra Witmarsum 57:32
16 Arjen van der Meer Burgum 1:00:35
17 Marijn Wensink Amsterdam 1:02:35
18 Bauke Miedema Franeker 1:03:53
19 Geert de Jong Twijzelerheide 1:04:09
20 martijn spooren Amsterdam 1:06:47
21 Robin Plomp Lelystad 1:08:49
22 Eric Drost Franeker 1:12:17
M50, 10 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Japppie Doller Friesland 39:48
2 Catrinus Vroom Hijum 41:47
3 joeri hendriks Franeker 44:14
4 Klaas Jan De boer Leeuwarden 44:19
5 Ad Van Beilen Groningen 47:20
6 Minne Nawijn Dronryp 50:25
7 Peter Boersen Leeuwarden 52:44
8 Jan Tjeerd ten Hoeve Franeker 53:21
9 Jaap Piek Heerenveen 53:51
10 Haije de Vries Drachten 53:57
11 Menno Bonnema Franeker 54:10
12 Durk Postma Driezum 55:19
13 Peter Brandsma Leeuwarden 56:14
14 Ben de Vries Dronryp 56:40
15 Jan van Zalinge Dronryp 57:05
16 Alex Schonewille Hoogeveen 57:13
17 Ronald Rauwerda Readtsjerk 58:00
18 Theo van Bergen Hardegarijp 58:00
19 Richard Miedema St.-Annaparochie 1:01:52
20 Andries Miedema Heerenveen 1:02:48
21 Klaas van der Ploeg Lemmer 1:03:04
M60, 10 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Teatse Tichelaar Harlingen 45:07
2 Herman Geritz Midlum 53:26
3 Martin Van den Burg Sneek 53:46
4 Otto de Boer Gytsjerk 54:48
5 Siebe Gerritsma Franeker 55:08
6 Frans Van der Molen Herbaijum 55:57
7 Piet Struiksma Franeker 58:00
8 Jelle Bosma St.-Annaparochie 58:53
9 Willem De Beuker Wirdum 1:00:42
10 Piet Kerstholt Groningen 1:04:25
11 Yde Haarsma Sneek 1:05:32
12 Theo aan de Stegge Raalte 1:07:04
13 Johan Zijlstra Franeker 1:10:09
VSEN, 10 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Elise Haanstra Bolsward 41:41
2 Marrit Hoekstra Easterein 47:12
3 Miriam Kliphuis Zuidhorn 49:04
4 Geke Vos Leeuwarden 51:54
5 Emma Baarsma Leeuwarden 52:30
6 Amerins van der Steen Sneek 53:00
7 Nanda Reitsma IJlst 53:01
8 Iris Reitsma Sneek 53:10
9 Marlies De Ruiter Leeuwarden 54:48
10 Sanne Hijlkema Gauw 57:24
11 Demi Bosma Leeuwarden 59:11
12 Lisa Douma Hemelum 1:00:02
13 Marrit Steehouwer Sneek 1:00:11
14 Yvonne Plantinga Heeg 1:00:29
15 Eliana Magna Rottevalle 1:00:35
16 Fardau Wenselaar Franeker 1:00:35
17 Milou aan de Stegge Franeker 1:02:21
18 Angelien Gunnink Franeker 1:02:31
19 Mariette Onstwedder Scharnegoutum 1:02:56
20 Lies Keja Sneek 1:04:32
21 Hiske Gorter Buitenpost 1:06:47
22 Annick van Akker Franeker 1:12:00
V35, 10 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Nynke Wolters Drachten 56:51
2 Lianne Visser Franeker 57:46
3 Marieke Abbink Franeker 58:00
4 Aaltje de Jonge Jirnsum 58:00
5 Miki Enache Zuidhorn 58:00
6 Ilse Schukking – Nieuwhof Leeuwarden 58:49
7 Amarins Visser Franeker 1:00:35
8 Pjirkje Mink Joure 1:02:35
9 Rinske Veenstra Joure 1:05:34
10 Minke Van der Velde Buitenpost 1:08:15
V45, 10 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Hillie van der Wal Leeuwarden 41:45
2 Roelie Plantinga Heerenveen 52:15
3 Caroline Daane Franeker 53:01
4 Esther Van der Meulen Leeuwarden 53:29
5 Marlies Nieuwenhuizen Leeuwarden 53:46
6 Ilona Dijkstra Franeker 55:10
7 Tineke Posthumus Midlum 55:38
8 Widia den Hoedt Drachten 56:55
9 Femke Kremer Franeker 58:00
10 Lianne van Mourik Leeuwarden 58:00
11 Ardine Nieuwenhuizen Nietap 59:08
12 Bregtje Bergema Feinsum 1:03:09
13 Wytske Van der Kooi Burgum 1:04:47
14 Marjon Feenstra Eelderwolde 1:04:47
15 Anita Bouma Leeuwarden 1:04:56
16 Marjan Van Huizen Leeuwarden 1:04:59
17 Martine Sijtsma Mantgum 1:10:23
V55, 10 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Carin Hoekstra Leeuwarden 55:48
2 Jacqueline Kroese Franeker 58:48
3 Willy de Jong Leeuwarden 1:05:30
4 jeannet huitema Goutum 1:09:12
5 Stienke Bosma-Zijlstra St.-Annaparochie 1:10:09
6 Hilda Meijerhof Appingedam 1:10:23
MSEN, 16 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Edser Rijpstra Stiens 58:30
2 Hassan El Ghazi Wolvega 1:07:31
3 Sietse Nautau Easterwierrum 1:16:07
4 Stefan Oost Stiens 1:18:02
5 Johnny Leistra Wommels 1:18:50
6 Gerrit-Klaas Gerritsma Leeuwarden 1:27:15
7 Jorn Dijkstra Leeuwarden 1:29:36
8 Tjitte Dijkstra Berltsum 1:33:34
9 Ruurd de Vries Franeker 1:33:34
10 Johannes Huizenga Sweagerbosk 1:35:55
11 Matthijs van Akker Groningen 2:01:40
M40, 16 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Frank Wanders Franeker 48:10
2 Sjors Pijlman Wolvega 1:08:53
3 Eelco de Groot Assen 1:16:00
4 Simon Jorritsma Nijkerk 1:16:07
5 Richard De Vries Leeuwarden 1:28:25
6 Meint Span Leeuwarden 1:29:19
7 O Dijkstra Franeker 1:33:37
8 Danny Glas Franeker 1:33:53
9 Harold Post Harlingen 1:36:18
10 Melchior Ram Uffelte 1:45:52
11 Wim Douma Leeuwarden 1:52:38
M50, 16 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Remco Schraa Hurdegaryp 58:35
2 Andre Ydema Dronrijp 1:13:15
3 Arnold Hager Leeuwarden 1:13:35
4 Albert van der Ziel Friesland 1:16:04
5 Klaas Visser Franeker 1:17:15
6 Kor de Boer Marum 1:19:15
7 Andre Jellema Leeuwarden 1:19:18
8 Marco Balk Goutum 1:20:35
9 Johannes van der Kooi Gytsjerk 1:27:14
10 Bareld Kootstra Garyp 1:27:53
11 Willem Biemolt Friesland 1:28:25
12 bokke  s visser Aldwâld 1:38:12
13 Germ Steensma St.-Jacobiparochie 1:43:28
M60, 16 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Frits Feddema Heerenveen 1:18:29
2 Bouke Fennema Britsum 2:06:09
VSEN, 16 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Dorian van den Burg Haarlem 1:16:08
2 Ankie Vos Leeuwarden 1:19:05
3 Nicol Van t hof Winschoten 1:27:16
4 Ettha Kootstra Garyp 1:27:53
5 Fardau Visser Berlikum 1:35:11
6 Emma Kriele Hindeloopen 1:39:14
7 Jolijn Rijpma Sneek 1:43:16
V35, 16 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Samantha Wolfslag Wergea 1:01:23
2 Dagmar Boskma Burgum 1:12:51
3 Annemarie Speerstra Wijnaldum 1:18:13
4 Minke Hell Burgum 1:21:05
5 Leonie Melching Zwolle 1:28:25
6 Ellen Konst Hindeloopen 1:43:08
V45, 16 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Titia Lycklama Winsum 1:35:46
2 Anita Luik – Sijbesma Franeker 1:37:31
3 Tineke Acda Franeker 1:37:31
4 Christien ten Hoeve Franeker 1:37:38
5 Trynsje de Vries Leeuwarden 1:43:14
V55, 16 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Helga Keijer Drachten 1:19:48
2 Annechien van der Veen Leeuwarden 1:32:39
MSEN, 21 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Rick van der Zee Oppenhuizen 1:18:49
2 Tom Pietersma Leeuwarden 1:20:13
3 Johannes Huizenga Sweagerbosk 1:20:32
4 Anton Hekman Winschoten 1:23:27
5 Yvan Terveer Leeuwarden 1:28:20
6 Bas Koeze Franeker 1:31:09
7 Marijn Benschop Julianadorp 1:33:24
8 Albert Dijkstra Leeuwarden 1:33:29
9 Pieter Miedema Leeuwarden 1:34:08
10 Eelse Dupon Opeinde 1:36:12
11 Jelmer De Boer Drachten 1:36:25
12 Mark Jalvingh Leeuwarden 1:36:27
13 arne van der vegt Leeuwarden 1:43:12
14 Eldert Vd Ploeg Drachten 1:46:49
15 Mark Peters Drachten 1:46:49
16 Wijtse Meijering Hurdegaryp 1:47:17
17 Dennis Wijnjeterp Harlingen 1:49:19
18 Twan van Straaten Leeuwarden 1:57:34
M40, 21 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Frank Van der Molen Hurdegaryp 1:15:10
2 Ate Bijlsma Garijp 1:27:40
3 René Edens Goutum 1:29:00
4 Heerko Tieleman Winde 1:33:51
5 Olaf van der Meer Franeker 1:36:25
6 Johannes Althuisius Sneek 1:37:07
7 Frank Bruinsma Leeuwarden 1:37:47
8 Emiel Adema Menaam 1:39:10
9 Menno Bakker Franeker 1:39:22
10 Ronald Hoekstra Ysbrechtum 1:40:29
11 Willem van Kalsbeek Hallum 1:48:10
12 Bram Knapen Eersel 1:58:00
13 Martin Noppert Sintjohannesga 2:01:58
14 Dennis Dijk Hurdegaryp 2:03:49
15 Johannes van der Kooi Hurdegaryp 2:03:49
M50, 21 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Gerald Hoogeveen Bolsward 1:28:37
2 Frits van Twuyver Callantsoog 1:38:46
3 Theun Faber Dokkum 1:45:59
4 Hans Westra Haren 1:53:41
5 Raimond de Lange Harlingen 2:02:24
6 Peter Visser Leeuwarden 2:06:11
M60, 21 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Jan Faber Dokkum 1:46:08
VSEN, 21 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Bregje Nanhekhan-Veltman Leeuwarden 1:39:26
2 Britt van Akker Donkerbroek 2:01:40
3 Isa Brandsen Hoorn 2:25:23
V45, 21 KILOMETER    
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Judith van der Meer Dronryp 1:31:18
2 Mia Schaafsma Drachten 2:07:16
Categorieën
Pepernotenrun

Uitslagen 2022